FORTROLIGHEDSPOLITIK

Erklæring om databeskyttelse i henhold til DSGVO (= tysk databeskyttelseslov)

Navn og adresse på den ansvarshavende

Den ansvarshavende i henhold til den tyske, generelle forordning vedrørende databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove inden for medlemslandene samt øvrige databeskyttelsesretslige bestemmelser er:

 

Zoobio GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

D-10365 Berlin

 

Direktør: Vitalij Kungel

 

Fax: +49 (0) 30 208 478 250

E-mail: [email protected]

 

Handelsregister:

HRB 175197 B, byretten i Berlin-Charlottenburg

Momsnr.: DE305780777

 

Navn og adresse på den ansvarlige for databeskyttelse

Den ansvarshavendes ansvarlige for databeskyttelse er:

Ekstern ansvarlig for databeskyttelse:

BfbA GmbH

Frau Kathrin Maiwald

Eisenbahnstraße 109

D-14542 Werder (Havel)

 

E-mail: [email protected]

https://www.bfba.eu

 

1. Generelt vedrørende databehandling

1.1. Omfang af behandling af personrelaterede data

Vi indhenter og anvender vore brugeres personrelaterede data principielt kun, såfremt det er nødvendigt for at stille en funktionsdygtig hjemmeside samt vores indhold og ydelser til rådighed. Indhentning og anvendelse af vore brugeres personrelaterede data foregår normalt kun efter brugerens samtykke. En undtagelse gælder i sådanne tilfælde, hvor en forudgående indhentning af et samtykke ikke er mulig af faktiske årsager, og behandling af disse data er tilladt i henhold til lovmæssige bestemmelser.

Personrelaterede data indhentes kun, hvis du frivilligt oplyser os om disse i forbindelse med din bestilling. Vi anvender de data, som du har oplyst, uden dit samtykke udelukkende til opfyldelse og afvikling af din bestilling. Ved fuldstændig afvikling af aftalen og fuldstændig betaling af købsprisen bliver dine data spærret for videre anvendelse og slettet efter udløbet af den skatte- og handelsretslige opbevaringsfrist, såfremt du ikke udtrykkeligt har indvilliget i den videre anvendelse af dine data.

1.2. Videregivelse af personrelaterede data

En videregivelse af dine data foretages til det forsendelsesfirma, som er pålagt at foretage leveringen, såfremt dette er nødvendigt for at levere varen. Til afvikling af betalinger giver vi dine betalingsdata videre til det kreditinstitut, som er pålagt at foretage betalingen, eller til den betalingstjeneste, som er valgt i bestillingsprocessen.

1.3. Anvendelse af personrelaterede data ved valg af Klarne som betalingsmåde

Hvis du har valgt Klarnas betalingsservice som f.eks. Klarna-faktura og Klarna-afdragskøb som betalingsmåde, har du indvilliget i, at vi indhenter følgende personrelaterede data, som er nødvendige for afvikling af fakturakøbet og en identitets- og kreditvurdering, så som for- og efternavn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail, IP adresse, telefonnummer samt de data, som er nødvendige til afvikling af fakturakøbet, og som står i sammenhæng med bestillingen, så som antal varer, varenummer, fakturabeløb og skatteprocent, og videregiver disse til Klarna. Videregivelsen af disse data foretages, så Klarna til afvikling af dit indkøb med den fakturaafvikling, som du har ønsket, kan udstede en faktura og kan foretage en identitets- og kreditvurdering. Her har Klarna i henhold til den tyske databeskyttelseslov en berettiget interesse i videregivelse af køberens personrelaterede data og skal bruge disse for at kunne indhente oplysninger hos kreditoplysningsbureauer med henblik på identitets- og kreditvurdering. I Tyskland kan det være følgende kreditoplysningsbureauer:

​1. Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg

​2. Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss

​3. Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München

​4. Arvato Infoscore Consumer Data GmbH and Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

​5. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

I forbindelse med beslutningen om begrundelse, gennemførsel eller afslutning af det kontraktmæssige forhold indhenter og anvender Klarna, bortset fra en adressekontrol, også oplysninger om køberens tidligere betalingsadfærd samt sandsynlighedsværdier for denne adfærd i fremtiden. Klarnas beregning af disse score-værdier foretages på basis af en videnskabeligt anerkendt, matematisk, statistisk metode. Til dette vil Klarna blandt andet også benytte dine adressedata. Hvis det ifølge denne beregning skulle vise sig, at din kreditværdighed ikke er tilstrækkelig, vil Klarna omgående informere dig om dette.

Betaling pr. Sofort-overførsel (Klarna)
Vi tilbyder ligeledes betaling pr. Sofort-overførsel. Til dette behøver du kun kontonummer, BIC eller bankregistreringsnummer, samt PIN og TAN til dine online-bankkonti. I forbindelse med bestillingsprocessen føres du automatisk videre til den sikre betalingsformular fra Sofort GmbH. Umiddelbart derefter får du en bekræftelse på transaktionen. Derefter modtager vi overførselsanvisningen direkte. Sofort-overførsel som betalingsmåde kan alle benytte, som har oprettet en online-bankkonto med PIN-/TAN-behandling. Vær venligst opmærksom på, at nogle få banker endnu ikke understøtter betaling pr. Sofort-overførsel.

Tilbagekaldelse af anvendelse af personrelaterede data over for Klarna

1. Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af personrelaterede data over for Klarna. Klarna er dog muligvis stadig berettiget til at behandle, anvende og videregive de personrelaterede data, hvis dette er nødvendigt til kontraktmæssig betalingsafvikling af Klarnas serviceydelser, er foreskrevet i loven eller kræves af en domstol eller en myndighed.

2. Du kan selvfølgelig på ethvert tidspunkt få oplysning om de personrelaterede data, som Klarna opbevarer. Den tyske databeskyttelseslov garanterer denne ret. Hvis du som køber ønsker dette eller vil informere Klarna om ændringer vedrørende de opbevarede data, kan du henvende dig til [email protected].

1.4. Betalingsafvikling via udbyderen PayPal

Ved betaling via PayPal, kreditkort via PayPal, debitering via PayPal eller – såfremt tilbudt – “køb på regning” via PayPal videregiver vi dine betalingsdata til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det efterfølgende “PayPal”) i forbindelse med betalingsafviklingen. PayPal forbeholder sig ved betalingsmåderne kreditkort via PayPal, debitering via PayPal eller – såfremt tilbudt – “køb på regning” via PayPal at gennemføre en kreditoplysning. Resultatet af en kreditvurdering med reference til den statistiske sandsynlighed for betalingsmisligholdelse anvender PayPal til at beslutte, om den pågældende betalingsmetode kan stilles til rådighed. Kreditoplysningen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte score-værdier). Såfremt score-værdier inddrages i resultatet af kreditoplysningen, er disse baseret på en videnskabeligt anerkendt, matematisk-statistisk metode. I beregningen af score-værdierne inddrages blandt andet adressedata. Yderligere databeskyttelsesretslige oplysninger blandt andet om de anvendte kreditoplysningsbureauer kan du se i erklæringen om databeskyttelse fra PayPal.

1.5. Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data

Såfremt vi til behandlingsprocesser af personrelaterede data indhenter et samtykke fra den pågældende person, er punkt 6 stk. 1 litr. a i EU-databeskyttelsesloven (DSGVO) retsgrundlag. Ved behandling af personrelaterede data, som er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, hvis aftalepart er den pågældende person, er punkt 6 stk. 1 litr. b i DSGVO retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige til gennemførsel af forkontraktmæssige foranstaltninger. Såfremt en behandling af personrelaterede data er nødvendig til opfyldelse af en retslig forpligtelse, som vores firma er underkastet, er punkt 6 stk. 1 litr. c i DSGVO retsgrundlag. I tilfælde af, at livsvigtige interesser fra den pågældende person eller en anden fysisk person gør en behandling af personrelaterede data påkrævet, er punkt 6 stk. 1 litr. d i DSGVO retsgrundlag. Hvis behandlingen er nødvendig for at tilgodese en berettiget interesse fra vores firma eller en tredjemand, og overgår den pågældendes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende friheder ikke den førstnævnte interesse, så er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO retsgrundlag for behandlingen.

1.6. Sletning af data og opbevaringsvarighed

Den pågældende persons personrelaterede data slettes eller spærres, så snart formålet med opbevaringen bortfalder. En opbevaring kan foregå derudover, hvis dette er fastsat af de europæiske eller nationale, lovgivende myndigheder i EU-lovgivningsmæssige forordninger, love eller øvrige forskrifter, som den ansvarshavende er underkastet. En spærring eller sletning af data foretages også, når en opbevaringsfrist, som er fastsat i de nævnte normer, udløber, medmindre der er et krav om en yderligere opbevaring af data til en kontraktindgåelse eller en kontraktopfyldelse.

2. Udarbejdelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

2.1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ved hvert besøg på vores hjemmeside registrerer vores system automatisk data og informationer fra den besøgende computers system.

Følgende data registreres her:

1. Oplysninger om browsertype og den anvendte version

2. Brugerens styresystem

3. Brugerens internet-serviceudbyder

4. Brugerens IP-adresse

5. Dato og tidspunkt for besøget

6. Hjemmesider, fra hvilke brugerens system kommer ind på vores hjemmeside.

7. Hjemmesider, som hentes af brugerens system via vores hjemmeside

Logfilerne indeholder IP-adresser eller øvrige data, som gør det muligt at linke til en bruger. Dette kunne for eksempel være tilfældet, hvis det link til hjemmesiden, fra hvilken brugeren kommer ind på hjemmesiden, eller det link til hjemmesiden, til hvilken brugeren skifter, indeholder personrelaterede data.

Data opbevares ligeledes i vores systems logfiler. Ikke berørt heraf er brugerens IP-adresser eller andre data, som gør det muligt at linke disse data til en bruger. En opbevaring af disse data sammen med andre personrelaterede data fra brugeren finder ikke sted.

2.2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

2.3. Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at levere hjemmesiden til brugerens computer. Her skal brugerens IP-adresse forblive opbevaret i sessionens varighed.

Opbevaringen i logfiler foregår for at sikre hjemmesidens funktionsevne. Samtidig er disse data beregnet til at optimere hjemmesiden og garantere sikkerheden af vore informationstekniske systemer. En undersøgelse af disse data med henblik på marketing finder ikke sted i denne forbindelse.

Til disse formål har vi også en berettiget interesse i databehandlingen i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

2.4. Opbevaringens varighed

Data slettes, når deres indhentning ikke længere er påkrævet til opnåelse af formålet. I tilfælde af registrering af data til udarbejdelse af hjemmesiden er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

I tilfælde af opbevaring af data i logfiler er dette tilfældet efter højst syv dage. En opbevaring derudover er mulig. I dette tilfælde slettes eller kodes brugerens IP-adresser, så en linkning til den besøgende klient ikke længere er mulig.

2.5. Indsigelses- og fjernelsesmulighed

Indhentning af data til udarbejdelse af hjemmesiden og opbevaring af data i logfiler er tvingende nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er følgelig ingen indsigelsesmulighed fra brugerens side.

3. Anvendelse af cookies

3.1.1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen (analyse af surf-adfærd)

Vi anvender cookies på vores hjemmeside, som gør det muligt at analysere brugerens surf-adfærd. På denne måde kan følgende data overføres:

1. Indtastede søgebegreber

2. Hyppighed for besøg på sider

3. Anvendelse af hjemmesidefunktioner

Brugerens data, som indhentes på denne måde, anonymiseres ved hjælp af tekniske foranstaltninger. Derfor er en linkning af data til den besøgende bruger ikke længere mulig. Disse data opbevares ikke sammen med øvrige personrelaterede data fra brugeren.

3.1.2. Beskrivelse og omfang af databehandlingen (varekurvsfunktion)

Nogle cookies forbliver permanent på din computer og gør det muligt for os at genkende din computer ved dit næste besøg (permanente cookies). Det er ikke tilladt for vore partnere at indhente, behandle eller anvende personrelaterede data via vores hjemmeside ved hjælp af cookies. De fleste browsere accepterer cookies som standard. Du kan i sikkerhedsindstillingerne tillade eller forbyde midlertidige og opbevarede cookies uafhængigt af hinanden. Hvis du deaktiverer cookies, kan du eventuelt ikke få adgang til bestemte funktioner på vores hjemmeside, nogle hjemmesider vises muligvis ikke korrekt. For at kunne anvende vores varekurv skal midlertidige cookies tillades! De data, som opbevares i vore cookies, knyttes ikke sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.). Uden dit udtrykkelige samtykke vil vi ikke knytte de data, som er opbevaret i vore cookies, sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.).

3.2. Data-indhentning ved anvendelse af Google-Analytics

Vores hjemmeside anvender Google-Analytics, en webanalysetjeneste fra Google inc. Google-Analytics anvender såkaldte ”cookies”. Her drejer det sig om tekstfiler, som opbevares på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. Der indhentes for eksempel oplysninger om styresystem, browser, din IP-adresse, den hjemmeside, som du tidligere har besøgt (Referrer-URL) og dato og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside. De oplysninger, som genereres via denne tekstfil om anvendelse af vores hjemmeside, overføres til en server hos Google i USA og opbevares der. Google vil anvende denne oplysning for at analysere din anvendelse af vores hjemmeside, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteten til indehaveren af hjemmesiden og for at levere flere tjenesteydelser, som er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og internetanvendelsen. Såfremt dette er lovmæssigt foreskrevet, eller såfremt tredjemand behandler disse data på vegne af Google, vil Google også videregive disse oplysninger til denne tredjemand. Denne anvendelse foregår anonymiseret eller pseudonymiseret. Yderligere oplysninger om dette kan du se direkte hos Google Klik her.

3.3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personrelaterede data med anvendelse af cookies er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

3.4. Formål med databehandlingen

Anvendelse af analyse-cookies har til formål at forbedre kvaliteten på vores hjemmeside og dens indhold. Via analyse-cookies får vi kendskab til, hvordan hjemmesiden anvendes, og kan således hele tiden optimere vores tilbud. Med disse formål har vi også berettiget interesse i behandlingen af de personrelaterede data i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

3.5. Opbevaringens varighed, indsigelses- og fjernelsesmulighed

Cookies opbevares på brugerens computer og overføres fra denne til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger også den fulde kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede opbevarede cookies kan på ethvert tidspunkt slettes. Dette kan også foregå automatisk. Hvis cookies til vores hjemmeside deaktiveres, kan alle funktioner på hjemmesiden muligvis ikke længere anvendes i det fulde omfang. Overførsel af flash-cookies kan ikke standses via indstillingerne af browseren, men ved at ændre indstillingen af flash-player.

4. Nyhedsbrev

4.1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside er der mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev. Her overføres data fra indtastningsmasken til os ved tilmelding til nyhedsbrevet. Samtidig indhentes følgende data ved tilmeldingen:

1. IP-adresse på den besøgende computer

2. Dato og tidspunkt for registreringen

Til behandling af data indhentes dit samtykke i forbindelse med tilmeldingsprocessen, og der henvises til erklæringen om databeskyttelse. Der foregår i forbindelse med databehandlingen til fremsendelse af nyhedsbreve ingen videregivelse af data til tredjemand. Data anvendes udelukkende til fremsendelse af nyhedsbrevet.

Når vi udsender vores nyhedsbreve, benytter vi os af udbyderen MailChimp. MailChimp tilbydes af The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (“Rocket”). Rocket har undertegnet det såkaldte „Safe Harbor aftale“ den 22.07.2008, som er en databeskyttelsesaftale mellem den Europæiske Union og USA. De data som gemmes ved registreringen sendes videre til Rocket og opbevares af Rocket. De data som oplyses ved registreringen videregives ikke til tredjemand. Efter registrering er sket, sender MailChimp dig en e-mail, for at bekræfte din tilmelding. Derudover tilbyder MailChimp forskellige analysemuligheder for, hvordan de udsendte nyhedsbreve kan åbnes og benyttes, f.eks. hvor mange brugere der har fået tilsendt en e-mail, om e-mails er blevet tilbagevist og om brugere har frameldt sig listen efter at have modtaget en e-mail. Disse analyser er dog kun udlagt til grupper og bliver af os ikke anvendt til individuelle evalueringer. MailChimp anvender derudover analyseværktøjet Google Analytics fra Google, Inc og implementerer eventuelt dette i nyhedsbrevene. Yderligere oplysninger omkring Google Analytics fremgår af nærværende databeskyttelseserklæring under „Indsamling af data ved brug af Google-Analytics”. Yderligere informationer omkring databeskyttelse i forbindelse med MailChimp finder du her: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

4.2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for behandling af data i forbindelse med brugerens tilmelding til nyhedsbreve er ved tilstedeværelse af et samtykke fra brugeren punkt 6 stk. 1 litr. a i DSGVO.

4.3. Formål med databehandlingen

Indhentning af brugerens e-mail adresse er beregnet til at kunne fremsende nyhedsbrevet.

Indhentning af øvrige personrelaterede data i forbindelse med tilmeldingsprocessen er beregnet til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail adresse.

4.4. Opbevaringens varighed

Data bliver slettet, når deres indhentning til opnåelse af formålet ikke længere er nødvendig. Brugerens e-mail adresse opbevares således så længe, som abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

4.5. Indsigelses- og fjernelsesmulighed

Abonnementet på nyhedsbrevet kan på ethvert tidspunkt opsiges af den pågældende bruger. Til dette formål findes der en tilsvarende taste på hjemmesiden under nyhedsbrev.

5. Registrering

5.1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside tilbyder vi brugerne den mulighed, at de kan registrere sig med angivelse af personrelaterede data. Disse data indtastes her i en kodet indtastningsmaske og overføres til og opbevares af en serviceudbyder. Følgende data indhentes i forbindelse med registreringsprocessen:

1. E-mail

2. Password

3. Tiltale, fornavn, efternavn

4. Adresse

På registreringstidspunktet gemmes desuden følgende data:

1. Brugerens IP-adresse

2. Dato og tidspunkt for registreringen

I forbindelse med registreringsprocessen indhentes et samtykke fra brugeren til behandling af disse data.

5.2. Login via Single Sign-on teknologi (Facebook, Google og Amazon)

Vi tilbyder dig mulighed for at logge dig ind på vores service med Single Sign-on teknologien. En ekstra registrering er således ikke mulig. Ved login ledes du videre til den ønskede side tilhørende Single Sign-on teknologiudbyderen, hvor du kan logge ind med dine praktiske data. Herved linkes dine der gemte profildata til vores tjeneste. Gennem denne linkning får vi automatisk følgende oplysninger fra den pågældende udbyder: Fornavn, efternavn, e-mail adresse, bruger-ID og køn.

Af disse data anvender vi udelukkende dit fornavn, efternavn, din e-mail adresse, bruger-ID og dit køn. Disse oplysninger er tvingende nødvendige med henblik på aftaleindgåelse, så vi kan identificere dig.

Facebook-Connect

Yderligere oplysninger om Facebook-Connect og privatsfære-indstillingerne kan du finde i databeskyttelseshenvisningerne og anvendelsesbetingelserne fra Facebook Inc.

Google Sign in

Yderligere oplysninger om Google Sign in og privatsfære-indstillingerne kan du finde i databeskyttelseshenvisningerne og anvendelsesbetingelserne fra Google Inc.

Amazon Sign-on

Yderligere oplysninger om Amazon Sign-on og privatsfære-indstillingerne kan du finde i databeskyttelseshenvisningerne fra Amazon EU S.à r.l.

5.3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for databehandlingen er ved tilstedeværelse af et samtykke fra brugeren punkt 6 stk. 1 litr. a i DSGVO. Hvis registreringen er beregnet til opfyldelse af en kontrakt, hvis kontraktpart er brugeren, eller gennemførsel af forkontraktmæssige foranstaltninger, er ekstra retsgrundlag for databehandlingen punkt 6 stk. 1 litr. b i DSGVO.

5.4. Formål med databehandlingen

En registrering af brugeren er nødvendig for at opfylde en kontrakt med brugeren eller for at gennemføre forkontraktmæssige foranstaltninger.

Registreringsdata er beregnet til ordreafvikling i vores online-shop.

5.5. Varighed for opbevaringen

Data slettes, når deres indhentning til opfyldelse af formålet ikke længere er nødvendig. Dette er tilfældet ved registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførsel af forkontraktmæssige foranstaltninger, hvis disse data ikke længere er nødvendige til gennemførsel af kontrakten. Også efter kontraktens ophør kan det være påkrævet at opbevare kontraktpartens personrelaterede data for at imødekomme kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser.

5.6. Indsigelses- og fjernelsesmulighed

Som bruger har du på ethvert tidspunkt mulighed for at ophæve registreringen. Du kan på ethvert tidspunkt få de data, som er gemt om dig, ændret. Indsigelse pr. mail eller post til:

Zoobio GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

D-10365 Berlin

 

Fax: 030 208 478 250

E-mail: [email protected]

 

Hvis disse data er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførsel af forkontraktmæssige foranstaltninger, er en sletning af data i utide kun mulig, hvis kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser ikke er til hinder for en sletning.

6. Kontaktformular og e-mail-kontakt

6.1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside findes der en kontaktformular, som kan anvendes til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter denne mulighed, overføres og opbevares de data, som er indtastet i indtastningsmasken, til os. Disse data er:

1. Titel

2. Navn

3. Email adresse

4. Telefonnummer for opkald

5. Besked

På tidspunktet, hvor beskeden afsendes, gemmes desuden følgende data:

1. Brugerens IP-adresse

2. Dato og tidspunkt for registreringen

Til databehandlingen indhentes dit samtykke i forbindelse med afsendelsesprocessen, og der henvises til denne erklæring om databeskyttelse. Alternativt er det muligt at tage kontakt via den angivne e-mail adresse. I dette tilfælde opbevares brugerens personrelaterede data, som er overført med e-mailen.

I denne forbindelse foregår der ingen videregivelse af data til tredjemand. Disse data anvendes udelukkende til behandling af konversationen.

Brugen af WhatsApp

På vores hjemmeside findes der en WhatsApp-knap (WhatsApp-Share-Button). Med denne knap kan du dele indhold fra vores hjemmeside med WhatsApp-Share-Button som personlig besked ved hjælp af din mobiltelefon. Hvis du gør brug af WhatsApp-knappen, modtager WhatsApp besked om, hvilket indhold der er blevet delt og at Share-Button på vores hjemmeside blev benyttet. Du kan finde yderligere informationer på: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

6.2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for databehandlingen er ved tilstedeværelse af et samtykke fra brugeren punkt 6 stk. 1 litr. a i DSGVO.

Retsgrundlag for behandlingen af de data, som overføres i forbindelse med fremsendelse af en e-mail, er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO. Hvis e-mail-kontakten har til formål at indgå en kontrakt, er ekstra retsgrundlag for behandlingen punkt 6 stk. 1 litr. b i DSGVO.

6.3. Formål med databehandlingen

Behandling af de personrelaterede data i indtastningsmasken er for os kun beregnet til behandling af kontakten. I tilfælde af kontakt pr. e-mail er der herved også en nødvendig, berettiget interesse i databehandlingen. De øvrige personrelaterede data, som er behandlet under afsendelsesprocessen, er beregnet til at forhindre et misbrug af kontaktformularen og til at garantere sikkerheden for vore informationstekniske systemer.

6.4. Varighed af opbevaringen

Data bliver slettet, når indhentning af dem ikke længere er nødvendig til opnåelse af formålet. For de personrelaterede data fra kontaktformularens indtastningsmaske og de, som er fremsendt pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er afsluttet, når det ud fra omstændighederne kan konstateres, at det aktuelle sagsforhold er afklaret med afsluttende virkning. De personrelaterede data, som yderligere er indhentet under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en frist på syv dage.

6.5. Indsigelses- og fjernelsesmulighed

Brugeren har på ethvert tidspunkt mulighed for at trække sit samtykke til behandling af de personrelaterede data tilbage. Hvis brugeren tager kontakt til os pr. e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personrelaterede data. I et sådant tilfælde kan konversationen ikke fortsættes. Indsigelse pr. mail eller post til:

Zoobio GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

D-10365 Berlin

 

Fax: 030 208 478 250

E-mail: [email protected]

 

Alle personrelaterede data, som blev gemt i forbindelse med kontakten, vil i dette tilfælde blive slettet.

7. Push-meddelelser via Firebase Google

På vores hjemmeside tilbyder vi den gratis service Push-meddelelser. Ved at klikke på tasten „Tillad“ kan man tilmelde sig denne service. Du har på ethvert tidspunkt mulighed for at opsige dette abonnement i dine browser-indstillinger.

8. Den implicerede persons rettigheder

8.1 Google+

Vore sider benytter funktioner fra Google +1. Udbyderen er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Registrering og videregivelse af oplysninger: Ved hjælp af Google +1-brugergrænsefladen kan du offentliggøre oplysninger overalt i verden. Via Google +1-brugergrænsefladen modtager du og andre brugere personaliseret indhold fra Google og vore partnere. Google opbevarer både den oplysning, som du har givet til et indhold +1, og oplysninger om den side, som du har set på med et klik på +1. Din +1 kan fremhæves som henvisninger sammen med dit profilnavn og dit foto i Google-tjenester, ligesom i søgeresultater eller i din Google-profil, eller på andre steder på hjemmesider og i visninger på internettet. Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Google-tjenesterne for dig og andre. For at kunne anvende Google +1-brugergrænsefladen skal du have en globalt synlig, offentlig Google-profil, som mindst skal indeholde det navn, som er valgt til profilen. Dette navn anvendes i alle Google-tjenester. I mange tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du har anvendt, når du deler indhold via din Google-konto. Din Google-profils identitet kan vises til brugere, som kender din e-mail adresse, eller som har andre identificerende oplysninger om dig. Anvendelse af registrerede oplysninger: Udover de oven for forklarede anvendelsesformål anvendes de oplysninger, som du har angivet, i henhold til de gældende Google-databeskyttelsesbestemmelser. Google offentliggør eventuelt opsummerede statistikker over brugerens +1-aktiviteter eller videregiver disse til brugere og partnere så som udgivere, annoncører eller linkede hjemmesider.

8.2 Facebook

På vore sider er plugins fra det sociale netværk Facebook integreret, udbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du kan kende Facebook-plugins på Facebook-logoet eller „Like-knappen“ („synes godt om“) på vores side. En oversigt over Facebook-plugins findes her: developers.facebook.com/docs/plugins/. Når du besøger vore sider, etableres der via dette plugin en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook får derved den oplysning, at du med din IP-adresse har besøgt vores side. Når du klikker på Facebook ”Like-knappen”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på vore sider til din Facebook-profil. Derved kan Facebook linke besøget på vore sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet i de overførte data samt Facebooks anvendelse af dem. Yderligere oplysninger til dette kan du se i Facebooks erklæring om databeskyttelse på de-de.facebook.com/policy.php Hvis du ikke ønsker, at Facebook kan linke besøget på vore sider til din Facebook-brugerkonto, bedes du logge dig ud af din Facebook-brugerkonto.

Kommunikation per Facebook Messenger Dette tilbud anvender Facebook Messenger af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) som yderligere kommunikationsmedium. De i kommunikationen generede data og indhold bliver behandlet via en server i USA. Facebook analyserer desuden kommunikationens meta-data til reklamemæssige formål, dog ikke beskedernes indhold. Yderligere informationer fremgår af Facebooks databeskyttelses-forordning.

Brugen af chatbot-udbyderen Manychat Dette tilbud bruger automatiseringer i Facebook Messenger med hjælp af værktøjet ManyChat, som tilbydes af en tredje udbyder: [email protected], 220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, manychat.com. Kommunikationens data og indhold behandles via servere i USA og udveksles med Facebook Messenger. Der kan ikke tages indflydelse på ManyChats og Facebooks behandling af data.

8.3 Twitter

På vore sider er funktioner fra tjenesten Twitter integreret. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at anvende Twitter og funktionen ”Re-Tweet” linkes de hjemmesider, som du besøger, med din Twitter-konto og bekendtgøres for andre brugere. Derved overføres data også til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet i de overførte data samt Twitters anvendelse af dem. Yderligere oplysninger til dette kan du se i Twitters erklæring om databeskyttelse på twitter.com/privacy. Dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter kan ændres i konto-indstillingerne på twitter.com/account/settings.

8.4 Instagram

På vore sider er funktioner fra tjenesten Instagram integreret. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Når du er logget ind på din Instagram-konto, kan du ved at klikke på Instagram-knapperne linke indholdet på vore sider til din Instagram-profil. Derved kan Instagram linke besøget på vore sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet i de overførte data samt Instagrams anvendelse af dem. Yderligere oplysninger til dette kan du se i Instagrams erklæring om databeskyttelse: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.5 Youtube

Den ansvarlige for behandlingen har på denne internetside integreret komponenter fra YouTube. YouTube er en internet-videoportal, som gør det muligt for video-udgiverne gratis at lægge videoklip op, så andre brugere ligeledes gratis kan se, vurdere og kommentere disse. YouTube tillader offentliggørelse af alle slags videoer, hvorfor både komplette film og fjernsynsudsendelser men også musikvideoer, trailere eller videoer, som er lavet af brugerne selv, kan hentes via internetportalen. Administrationsselskabet for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab til Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne internetside, som drives af den, som er ansvarlig for behandlingen, og på hvilken en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, opfordres internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den pågældende YouTube-komponent til at downloade en gengivelse af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan ses på https://www.youtube.com/yt/about/de/. I forbindelse med denne tekniske metode får YouTube og Google kendskab til, hvilken konkret underside af vores internetside, der besøges af den pågældende person. Såfremt den pågældende person samtidig er logget ind på YouTube, kan YouTube ved et besøg på en underside, som indeholder en YouTube-video, se, hvilken konkret underside af vores internetside den pågældende person besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og linkes til den relevante YouTube-konto for den pågældende person. YouTube og Google får via YouTube-komponenten altid en oplysning om, at den pågældende person har besøgt vores internetside, hvis den pågældende person på tidspunktet for besøget på vores internetside samtidig er logget ind på YouTube. Dette finder sted uafhængig af, om den pågældende person klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke ønskes af den pågældende person, kan denne forhindre overførslen ved at logge sig ud af sin YouTube-konto, inden personen besøger vores internetside. Databeskyttelsesbestemmelserne, som er offentliggjort af YouTube, og som kan ses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oplyser om indhentning, behandling og anvendelse af personrelaterede data foretaget af YouTube og Google.

9. Den implicerede persons rettigheder

Følgende oversigt omfatter alle rettigheder for de implicerede i henhold til DSGVO. Rettigheder, som ikke har relevans for egen hjemmeside, skal ikke nævnes. For så vidt kan oversigten gøres kortere. Hvis personrelaterede data fra dig behandles, er du impliceret i henhold til DSGVO, og du har følgende rettigheder over for den ansvarshavende:

9.1. Oplysningsret

Du kan fra den ansvarshavende forlange en bekræftelse af, om personrelaterede data, som vedrører dig, behandles af os. Hvis en sådan behandling foreligger, kan du fra den ansvarshavende forlange oplysning om følgende informationer:

1. de formål, til hvilke de personrelaterede data behandles,

2. de kategorier af personrelaterede data, som behandles,

3. de modtagere eller de kategorier af modtagere, over for hvem de personrelaterede data, som vedrører dig, er offentliggjort eller vil blive offentliggjort,

4. den planlagte varighed af opbevaringen af de personrelaterede data, som vedrører dig, eller, såfremt konkrete oplysninger om dette ikke er mulige, kriterier for fastsættelse af opbevaringsvarigheden,

5. om der eksisterer en ret til korrektion eller sletning af de personrelaterede data, som vedrører dig, en ret til begrænsning af den ansvarshavendes behandling eller en ret til indsigelse mod denne behandling,

6. om der eksisterer en ret til anke ved en tilsynsmyndighed,

7. alle disponible oplysninger om oprindelsen af disse data, hvis de personrelaterede data ikke er indhentet fra den pågældende person,

8. om der eksisterer en automatiseret beslutningsproces inklusive profiling i henhold til punkt 22 stk. 1 og 4 i DSGVO og – i det mindste i disse tilfælde – informative oplysninger om den involverede logik samt udbredelsen og de tilstræbte konsekvenser af en sådan behandling for den pågældende person.

Du har ret til at forlange oplyst, om de personrelaterede data, som vedrører dig, overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I den forbindelse kan du forlange at blive orienteret om de relevante garantier i henhold til punkt 46 i DSGVO i forbindelse med overførslen.

9.2. Ret til korrektion

Du har ret til at korrigere og/eller fuldstændiggøre over for den ansvarshavende, såfremt de behandlede, personrelaterede data, som vedrører dig, er urigtige eller ufuldstændige. Den ansvarshavende skal omgående foretage korrektionen.

9.3. Ret til begrænsning af behandlingen

På følgende betingelser kan du forlange begrænsning af behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig:

​1. hvis du bestrider rigtigheden af de personrelaterede data, som vedrører dig, i en periode, som gør det muligt for den ansvarshavende at kontrollere rigtigheden af de personrelaterede data,

​2. hvis behandlingen er uretmæssig, og du afviser sletning af de personrelaterede data og i stedet forlanger begrænsning af anvendelsen af de personrelaterede data,

​​3. hvis den ansvarshavende ikke længere har brug for de personrelaterede data med henblik på behandling, men at du har brug for disse til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller

​4. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til punkt 21 stk. 1 i DSGVO, og det endnu ikke ligger fast, om den ansvarshavendes berettigede grunde overgår dine grunde.

Hvis behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet begrænset, må disse data – bortset fra opbevaring af dem – kun behandles med dit samtykke eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller på grund af en vigtig, offentlig interesse fra unionen eller et medlemsland. Hvis begrænsningen af behandlingen er baseret på ovennævnte betingelser, vil du blive orienteret af den ansvarshavende, inden begrænsningen ophæves.

9.4. Ret til sletning

9.4.1. Sletningspligt

Du kan af den ansvarshavende forlange, at de personrelaterede data, som vedrører dig, slettes omgående, og den ansvarshavende er forpligtet til omgående at slette disse data, hvis en af følgende grunde foreligger:

​1. De personrelaterede data, som vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, til hvilke de blev indhentet eller på anden måde blev behandlet.

​2. Du trækker dit samtykke tilbage, som behandlingen i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a eller punkt 9 stk. 2 litr. a i DSGVO var baseret på, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen.

​3. Du gør i henhold til punkt 21 stk. 1 i DSGVO indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ingen foranstående, berettigede grunde til behandlingen, eller du gør i henhold til punkt 21 stk. 2 i DSGVO indsigelse mod behandlingen.

​4. De personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet behandlet uretmæssigt.

​​5. Sletning af de personrelaterede data, som vedrører dig, er nødvendig til opfyldelse af en retslig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller den lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underlagt.

​6. De personrelaterede data, som vedrører dig, blev indhentet med reference til tilbudte tjenester fra informationsselskabet i henhold til punkt 8 stk. 1 i DSGVO.

9.4.2. Information til tredjemand

Hvis den ansvarshavende har offentliggjort de personrelaterede data, som vedrører dig, og han i henhold til punkt 17 stk. 1 i DSGVO er forpligtet til at slette dem, skal han under hensyntagen til den disponible teknologi og de foranstaltninger, som er passende i forhold til implementeringsomkostningerne, også af teknisk karakter, sørge for, at den, som er ansvarlig for databehandlingen, og som behandler de personrelaterede data, bliver informeret om, at du som impliceret person har forlangt sletning af alle links til disse personrelaterede data, eller har forlangt kopier eller gengivelser af disse personrelaterede data

9.4.3. Undtagelser

Retten til sletning er ikke gældende, hvis behandlingen er nødvendig

​1. til udøvelse af retten til fri meningstilkendegivelse og information,

​​2. til opfyldelse af en retslig forpligtelse, som foreskriver behandlingen i henhold til EU-lovgivningen eller den lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underlagt, eller til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse, eller som udføres for at udøve offentlig magt, som den ansvarshavende er blevet overdraget,

3. på grund af offentlig interesse inden for området offentlig sundhed i henhold til punkt 9 stk. 2 litr. h og i samt punkt 9 stk. 3 i DSGVO,

​​4. til arkiveringsformål, som er i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til punkt 89 stk. 1 i DSGVO, såfremt den ret, som er nævnt i afsnit (3) formodentlig vil umuliggøre eller væsentligt hæmme realiseringen af formålene med denne behandling, eller

​5. til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

9.5. Ret til orientering

Hvis du har gjort din ret til korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarshavende, er denne forpligtet til at orientere alle modtagere, over for hvem de personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet offentliggjort, om denne korrektion eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger. Du har over for den ansvarshavende ret til at blive orienteret om disse modtagere.

9.6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personrelaterede data, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for den ansvarshavende, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Du har desuden ret til at overføre disse data til en anden ansvarshavende, uden at dette hindres af den aktuelle ansvarshavende, som har fået de personrelaterede data stillet til rådighed, hvis

​1. behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a i DSGVO eller punkt 9 stk. 2 litr. A i DSGVO eller på en kontrakt i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. b i DSGVO og

​2. behandlingen foregår ved hjælp af en automatiseret metode.

Ved udøvelse af denne ret har du desuden ret til at foranledige, at de personrelaterede data, som vedrører dig, overføres direkte fra en ansvarshavende til en anden ansvarshavende, såfremt dette er teknisk muligt. Friheder og rettigheder for andre personer må ikke krænkes af dette.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af personrelaterede data, som er nødvendig til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse, eller som udføres for at udøve offentlig magt, som den ansvarshavende er blevet overdraget.

9.7. Indsigelsesret

Du har på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, og som foretages på grundlag af punkt 6 stk. 1 litr. e eller f i DSGVO, af årsager, som skyldes din specielle situation. Dette gælder også for en profiling, som er baseret på disse bestemmelser. Den ansvarshavende vil så ikke længere behandle de personrelaterede data, som vedrører dig, medmindre han kan dokumentere tvingende, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som overgår dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er beregnet til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. Hvis de personrelaterede data, som vedrører dig, behandles med henblik på direkte markedsføring, har du på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, med henblik på en sådan markedsføring. Dette gælder også for profiling, såfremt den står i forbindelse med en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, vil de personrelaterede data, som vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål. Du har i forbindelse med benyttelse af tjenester fra informationsselskabet – uagtet direktiv 2002/58/EF – mulighed for at udøve din indsigelsesret ved hjælp af automatiserede metoder, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

9.8. Ret til tilbagekaldelse af den databeskyttelsesretslige samtykkeerklæring

Du har på ethvert tidspunkt ret til at tilbagekalde din databeskyttelsesretslige samtykkeerklæring. Med tilbagekaldelsen af dit samtykke vil lovligheden af den behandling, som er foretaget på grundlag af dit samtykke frem til tilbagekaldelsen, ikke blive berørt.

9.9. Automatiseret beslutning i enkelttilfælde inklusive profiling

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, som udelukkende er baseret på en automatiseret behandling – inklusive profiling, som for dig medfører en retsvirkning, eller som på lignende måde påvirker dig negativt. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

​1. er nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarshavende,

​2. er lovlig på grundlag af EU-lovgivning eller lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underkastet, og disse lovgivninger indeholder passende foranstaltninger til varetagelse af dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser eller

​3. foretages med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personrelaterede data i henhold til punkt 9 stk. 1 i DSGVO, såfremt punkt 9 stk. 2 litr. a eller g i DSGVO ikke er gældende, og der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser.

Hvad angår de tilfælde, som er nævnt i 1. og 3., træffer den ansvarshavende passende foranstaltninger for at tilgodese rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, som mindst omfatter retten til at foranledige indgriben i en person fra den ansvarshavendes side, til at redegøre for sit eget standpunkt og til at anfægte beslutningen.

9.10. Ret til anke ved en tilsynsmyndighed

Med forbehold for en forvaltningsretslig eller retslig anke fra anden side har du ret til at anke ved en tilsynsmyndighed, specielt i det medlemsland, hvor du har dit ophold, din arbejdsplads eller stedet for den formodentlige krænkelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, krænker DSGVO.

Den tilsynsmyndighed, hvor anken er fremlagt, orienterer den ankende om ankens status og resultater inklusive muligheden for en retslig anke i henhold til punkt 78 i DSGVO.