AFTRYK

CEO: Vitalij Kungel

HRB 175197 B
CVR: DE 305780777
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Firmaadresse:

Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

E-Mail: [email protected]
Web: www.zoobio.dk

EU-kommissionens OTB-platform til onlinetvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zoobio GmbH’s hjemmesider indeholder hyperlinks til tredjepartsider. Zoobio GmbH er ikke ansvarlig for indholdet på de sider, som kan findes via disse links. Anvendelsen af ovennævnte sider er på egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse:

Referencer og links
For direkte eller indirekte hyperlinks til andre hjemmesider, der er uden for forfatterens ansvar, vil der kun være ansvar, hvis forfatteren har kendskab til deres indhold, og det ville være teknisk muligt og gennemførligt for ham at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer herved, at der intet ulovligt indhold var, da linket blev foretaget. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab i de linkede/forbundne sider. Han dissocierer derfor sig selv fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, der er blevet ændret efter linket blev indskrevet. Dette udsagn gælder for alle Internet-links inden for dets egne tilbud og referencer så vel som for udlandet i gæstebøger, diskussionsforumer og adresselister. I tilfælde af ulovligt, ukorrekt eller ukomplet indhold og især for skader, der er opstået som resultat af brugen eller mangel på samme af sådanne informationer, ligger ansvaret alene hos udbyderen af den hjemmeside til hvilken referencen var givet, og ikke den, der har linket til disse sider.

Ophavsret og Varemærkelov
Ophavsmanden stræber efter at respektere grafikkens, lydfilernes og videoklips og teksters ophavsret, for at bruge sin egen grafik, lyd- og videoklip og tekster, eller bruge licensfrie grafikker, lyd- og videoklip og tekster. Alle nævnte mærker og varemærker på internettet tilbyder og muligvis beskyttet af tredjeparter, og er provisioner af gældende ophvasretlovgivning og ophavsretten af ophvasmanden. Kun for at nævne det, skal den konklusion at varemærker ikke er beskyttet af loven ikke drages! Ophvasretten for objekter offentliggjort af ophavsmanden selv forbliver ene og alene hos ophavsmanden. Gengivelsen og brugen af sådanne grafikker, lyd- og videoklip og tekster i andre elektroniske eller printede publikationer tillades ikke uden en særlig aftele med ophavsmanden.

Lovlig Gyldighed af denne Ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som del af de online tilbud, fra hvor du blev refereret til denne side. Hvis der er dele eller enkelte fraser af denne tekst der ikke længere er gældende for den nuværende lovpligtige situation, forbliver resten af dokumentet stadig gylidgt.