AGB

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.

1. Leverandør og aftalepartner

Din aftalepartner ved alle bestillinger på vores hjemmeside er
Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-mail: [email protected]
Web: www.zoobio.dk
Direktør: Vitalij Kungel
Momsnr.: DE 305780777
Handelsregister: HRB 175197 B, byretten i Berlin (Charlottenburg)

2. Gyldighedsområde og aftalegenstand

2.1 Følgende generelle forretningsbetingelser („AGB“) gælder for kontoregistreringen og alle køb af varer foretaget af slutkunden („dig“) via online-shoppen www.zoobio.dk.

2.2 Disse AGB er udelukkende gældende for aftaleforholdet mellem dig og os. Dine AGB bliver ikke aftalegenstand, selvom vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod deres inddragelse.

2.3 Disse generelle forretningsbetingelser kan altid hentes på adressen https://www.zoobio.dk/page/agb, og kan printes og downloades.

3. Registrering

3.1 En registrering er nødvendig for indkøb i online-shoppen. Denne kan foregå i forbindelse med bestillingsprocessen men også uafhængigt af en bestilling. Efter afsluttet registrering opretter vi en konto til dig, hvor du selv kan administrere dine kundedata som eventuelt leveringsadressen.

3.2 Kun myndige enkeltpersoner og fuldt myndige, fysiske personer (dog ikke f.eks. familier eller ægtepar), juridiske personer og personselskaber kan registrere sig. Denne forudsætning gælder ligeledes for gennemførsel af bestillinger. Når en registrering for et firma som kunde foretages, garanterer den pågældende, at denne er berettiget til at repræsentere firmaet.

3.3 Du skal ved registrering af din konto angive dit navn, din fakturerings- og leveringsadresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse og vælge et password (i det efterfølgende ”adgangsdata”).

3.4 Du afgiver et bindende tilbud om indgåelse af aftalen via kontoregistreringen, når du afsender den udfyldte registreringsformular. Forud for den endelige afsendelse af registreringsformularen får du vist en sammenfatning af dine indtastninger. Du kan korrigere indtastningsfejl, idet du navigerer tilbage i browseren og ændrer de pågældende indtastninger.

3.5 Efter den fuldstændige registrering sender vi dig en velkomst-e-mail. Kontoregistreringen afsluttes, når du modtager denne e-mail.

3.6 Du indestår for, at de oplysninger, som du har givet os ved registreringen, er sande og fuldstændige. Hvis du giver ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, er vi berettiget til at opsige og slette din konto uden overholdelse af en frist. Du forpligter dig til uopfordret og omgående at informere os om alle fremtidige ændringer af dine data, som du har angivet i forbindelse med registreringen.

3.7 Kontoen kan opsiges i henhold til punkt 12. Dine personrelaterede data slettes derefter omgående, såfremt vi ikke på grundlag af lovmæssige forskrifter fortsat må eller skal gemme dem. Yderligere oplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.

3.8 Du er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive dine adgangsdata og specielt dit adgangs-password til tredjemand. Hvis tredjemand alligevel får adgang til din konto, eller du har øvrig dokumentation for misbrug af din konto, skal du omgående informere os om dette og ændre dine adgangsdata.

3.9 Der er ikke krav på registrering og deltagelse i online-shoppen. Du er ikke berettiget til at registrere dig flere gange på zoobio.dk.

4. Indgåelse af købsaftale

4.1 Indgåelse af en aftale om køb af et produkt foregår som følger:
4.1.1 Inden bestillingen endegyldigt afsendes via indholdet i varekurven, vises det samlede indhold i bestillingen endnu en gang. Du kan så også endnu en gang ændre din bestilling. Dine bestillinger gemmes hos os efter indgåelse af aftalen, men kan efter afslutning af bestillingsprocessen ikke længere hentes af dig. Du bedes derfor omhyggeligt kontrollere din bestilling, inden du klikker på ”køb nu”-knappen.
4.1.2 Ved betalingsmåder, som ikke er forbundet med en omgående betaling fra dig, afgiver du et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale, idet du i varekurvsoversigten klikker på knappen ”køb nu”. Sammensætning af produkterne i online-shoppen er endnu ikke et bindende tilbud om indgåelse af aftale. Vi bekræfter modtagelse af bestillingen pr. e-mail. Ved bekræftelses-e-mailen drejer det sig endnu ikke om godkendelse af dit tilbud. Købsaftalen kommer først i stand ved forsendelsesbekræftelsen. I tilfælde af at du betaler den afgivne bestilling via en SEPA-overførsel af købsprisen til vores bankkonto (betalingsmåde ”forudbetaling”), gælder forsendelsesbekræftelsen ikke som vores godkendelseserklæring, men derimod en ordrebekræftelse, som vi forud ligeledes afsender pr. e-mail.
4.1.3 Ved betalingsmåder, som er forbundet med en omgående betaling fra dig (som f.eks. PayPal, sofortueberweisung.de etc.), er vores tilbud allerede gældende ved sammensætning af produkterne på zoobio.dk. Du godkender dette tilbud ved indgåelsen af en købsaftale, idet du i varekurvsoversigten klikker på knappen ”køb nu”.
4.1.4 Du kan printe dine bestillingsdata umiddelbart efter afsendelse af din bestilling. Hvis du gerne vil se dine dokumenter til dine bestillinger igen, bedes du henvende dig til os pr. e-mail eller telefon. Vi sender dig gerne en kopi af dine bestillingsdata.

4.2 For at indlede bestillingsprocessen skal du først lægge det ønskede produkt i varekurven ved at klikke på den pågældende knap.

4.3 Ændringer af en bestilling er mulige, inden denne har forladt vores lager eller er overgivet til et speditionsfirma (altså forud for tildeling af et forsendelsesnummer og fremsendelse af forsendelsesbekræftelsen pr. e-mail). Dine lovmæssige garantirettigheder og fortrydelsesretten berøres ikke heraf.

4.4 Vi forbeholder os desuden ret til at annullere aftalen, hvis varen, uden vores selvforskyldte medvirken, ikke er på lager hos en omhyggeligt udvalgt og pålidelig leverandør (forbehold for selvlevering). I et sådant tilfælde forpligter vi os til omgående at informere dig om, at varen ikke er til rådighed, og eventuelt tilbagebetale erlagte betalinger omgående.

5. Forsendelse og levering

5.1 Du bærer forsendelsesomkostningerne. De bindende forsendelsesomkostninger vises i bestillingsoversigten forud for afgivelse af bestillingen. Leveringstiden fremkommer af den pågældende produktbeskrivelse og gælder fra betalingsmodtagelse. Leveringstiden kan være genstand for de sædvanlige udsving i postforsendelsen og kan blive forsinket af force majeure og andre hændelser, som ligger uden for vores og vore partneres indflydelse.

På lager
Leveringstid er 1 – 2 hverdage.

Klar til forsendelse om 2 – 3 dage
Leveringstid er 3 – 4 hverdage.

Klar til forsendelse om 3 – 5 dage
Leveringstid er 4 – 6 hverdage.

6. Risikoovergang, transportrisiko

Risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af produktet overgår til dig ved forsendelse af produktet, når produktet overgives til den person, som skal forestå transporten, eller når produktet har forladt vores lager med henblik på forsendelse. Afgørende er den først opstående hændelse.

7. Modtagelse af varen/transportskader

7.1 Til forsendelse af din bestilling anvender vi blandt andet pakkeposttjenester. Hvis en vareleverance skulle ankomme hos dig i beskadiget stand, vil vi bede dig om følgende: Såfremt muligt skal du påtale den beskadigede vare direkte over for pakkeposttjenestens medarbejder og dokumentere graden og omfanget af beskadigelsen. Dine garantirettigheder begrænses eller berøres ikke af dette.

7.2 Du kan nægte modtagelse af beskadigede varer. Du bedes kontakte os i tilfælde af levering af et beskadiget produkt telefonisk, pr. e-mail eller personligt på førnævnte adresser. Dermed hjælper du os med at fremføre vore krav over for pakkeposttjenesten og samtidig forbedre vores service over for dig.

8. Priser og betalingsmåder

8.1 Vi tilbyder dig forskellige betalingsmåder til betaling af de erhvervede varer. De konkrete betalingsmåder kan du finde på den pågældende produktside.

8.2 Alle priser i vores online-shop er angivet i EUR og indeholder den lovpligtige moms. Alle priser er ab lager inklusive emballage og plus alle opståede forsendelses- og evt. efterkravsomkostninger.

8.3 Vareprisen er gældende på tidspunktet for bestillingen og er anført i bestillingsbekræftelsen, som du modtager pr. e-mail straks efter bestillingen. Hvis produkter gemmes i varekurven, vil deres totalpris blive opdateret under bestillingsprocessen til den aktuelle dagspris.

8.4 Ved købsaftaler mellem dig og os forfalder totalbeløbet inkl. forsendelsesomkostninger, som skal betales, omgående.

8.5 For betaling på regning gælder:
I samarbejde med Klarna tilbyder vi dig køb på regning som betalingsmåde. Ved en betaling med Klarna skal du aldrig oplyse dine kontodata, og du betaler først, når du har modtaget varen. Levering til en leveringsadresse, som afviger fra faktureringsadressen, er ikke mulig. Vi beder om din forståelse for dette.
Ved køb på regning med Klarna får du altid først varen, og du har altid en betalingsfrist på 14 dage. Yderligere oplysninger og Klarnas fuldstændige, generelle forretningsbetingelser vedrørende køb på regning kan du finde her.

Henvisning til databeskyttelse Klarna

Klarna kontrollerer og analyserer dataoplysninger fra forbrugeren og plejer ved passende anledning at udveksle data med andre firmaer og kreditoplysningsbureauer (kreditvurdering). Hvis forbrugerens kreditværdighed ikke kan garanteres, kan Klarna AB efterfølgende nægte kunden Klarnas betalingsmåder og skal henvise til alternative betalingsmuligheder. Dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og videregives ikke i reklameøjemed til tredjemand. Her kan du se mere om Klarnas databeskyttelsesbestemmelser.

8.6 Du bedes være opmærksom på, at du af hensyn til en sikker betaling kan blive anmodet om de dertil nødvendige identitetsdokumenter, oplysninger om din konto/dit kreditkort samt afstemning af forsendelsesadressen. Dette er udelukkende af hensyn til din sikkerhed, og dine data overføres via en sikker forbindelse og overdrages ikke til tredjemand. Ekspeditionstiden for en bestilling kan i dette tilfælde blive længere. Hvis de forespurgte oplysninger ikke gives, annulleres ordren, og omkostninger refunderes på samme betalingsmiddel, som du har valgt ved din bestilling. I det sådant tilfælde afsendes varen ikke, og det tilbud, som du har afgivet, betragtes som afvist.

9. Forsinkelse/tilbageholdelsesret

9.1 Såfremt du er i restance med betalingen, forbeholder vi os ret til at fakturere dig for rykkergebyr for de nødvendige rykkere, medmindre du kan dokumentere over for os, at vi slet ikke har haft udgifter på rykkerne, eller at disse er væsentligt lavere end de rykkergebyrer, som vi gør gældende. Rykkergebyr udgør EUR 2,50 pr. rykker. Såfremt rykkeren ikke er overflødig i henhold til § 286 stk. 2 i BGB (= tysk civillovbog), opstår der ingen omkostninger for dig for den første rykker.

9.2 Derudover er vi ved forsinket betaling berettiget til at gøre renter på fem (5) procentpoints gældende fra forbrugere, og fra firmaer på ni (9) procentpoints over den aktuelt gældende basisrentesats.

9.3 Fremsættelse af yderligere moraskader udelukkes ikke af inddrivelsen af rykkergebyrer og/eller rentekrav.

9.4 Krav mod os kan du kun modregne eller gøre en tilbageholdelsesret gældende for, hvis dit modkrav er ubestridt, der foreligger et retsgyldigt dokument, eller modkravet står i et synallagmatisk forhold til det aktuelt gældende krav.

10. Ejendomsforbehold

10.1 Til sikring af vores købsprisfordring mod dig forbeholder vi os ejendomsretten til alle leveringsgenstande frem til fuldstændig betaling af købsprisen.

10.2 Du er forpligtet til at behandle de varer, som er under ejendomsforbehold, forsigtigt.

10.3 De varer, som er under ejendomsforbehold, må forud for fuldstændig betaling af de sikrede fordringer hverken pantsættes til tredjemand eller overdrages som sikkerhed. Du skal omgående, skriftligt informere os, hvis og såfremt tredjemand får adgang til varer, som tilhører os.

10.4 Hvis du er et firma, gælder desuden følgende:
10.4.1 Vi forbeholder os ejendomsretten til alle leveringsgenstande frem til fuldstændig udligning af alle vore nuværende og fremtidige fordringer fra købsaftalen og fra et løbende forretningsforhold med dig (”sikrede fordringer”).
10.4.2 Såfremt den realiserbare værdi på vore sikkerhedsstillelser overstiger de sikrede fordringer med mere end 10 %, er vi forpligtet til at frigive sikkerhedsstillelserne på din opfordring. Valget af de sikkerhedsstillelser, som skal frigives, træffer vi.
10.4.3 Din forarbejdning eller ændring af den leverede vare foretages altid for os. Hvis den leverede vare forarbejdes med andre genstande, som ikke tilhører os, får vi medejendomsret til den nye ting i forhold til værdien på den leverede vare (faktura-slutbeløb inkl. moms) til de forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen. For den ting, som er opstået ved forarbejdningen, gælder i øvrigt det samme som for den vare, som er leveret under forbehold.
10.4.4 Hvis den leverede vare blandes uløseligt sammen med andre genstande, som ikke tilhører os, får vi medejendomsret til den nye ting i forhold til værdien på den leverede vare (faktura-slutbeløb inkl. moms) til de andre sammenblandede genstande på tidspunktet for sammenblandingen. Hvis sammenblandingen foregår på en sådan måde, at din ting betragtes som hovedting, anses det som værende aftalt, at du overdrager os andelsmæssig medejendomsret. Du forvarer den således opståede eneejendomsret eller medejendomsret for os.

11. Løbetid, spærring og opsigelse af kontoen

11.1 Aftalen om kontoregistrering indgås på ubestemt tid.

11.2 Du kan på ethvert tidspunkt opsige aftalen om kontoregistrering uden overholdelse af en frist.

11.3 Vi kan normalt opsige aftalen om kontoregistrering med en frist på to uger.

11.4 Retten til opsigelse uden varsel af en vigtig grund forbliver uberørt. Vi kan opsige aftalen om kontoregistrering uden varsel, specielt hvis:
- Du giver ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger ved registreringen,
- du gentagne gange krænker øvrige kontraktmæssige forpligtelser og ikke undlader pligtforsømmelsen, heller ikke på vores opfordring.

11.5 Hvis vi har opsagt aftalen, har du ikke krav på oprettelse af en ny konto, heller ikke i et andet navn eller en anden betegnelse.

11.6 Enhver opsigelse skal foretages skriftligt. Opsigelser pr. e-mail skal overholde skriftformen.

12. Garanti

12.1 For dine rettigheder ved tings- og retsmangler er de lovmæssige forskrifter gældende, såfremt andet ikke er fastsat nedenfor.

12.2 Over for forbrugere forældes garantirettighederne ved nye ting i løbet af to år, ved brugte ting i løbet af et år fra risikoovergang.

12.3 I en garantisag er du efter eget valg berettiget til fremlæggelse af en ret til afhjælpning af mangler eller levering af en mangelfri vare (efteropfyldelse). Hvis den valgte form for efteropfyldelse er forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger, begrænser kravet sig til den resterende form for efteropfyldelse. Vi vil eventuelt gøre dig opmærksom på dette.

12.4 Over for firmaer som købere er ansvaret for mangler ved brugte ting udelukket. Dette gælder ikke for grov uagtsomhed eller forsætlighed. Ved nye ting forældes garantirettighederne i løbet af et år efter risikoovergang.

12.5 Kun for at præcisere vil vi gerne henvise til, at følgende forhold ikke begrunder en tingsmangel, hvis de er årsag til fejlbilledet:
- Naturlig slitage,
- uhensigtsmæssig anvendelse,
- manglende eller forkert pleje af varen,
- upassende eller uhensigtsmæssig anvendelse,
- fejlagtig montage, specielt hvis den bestilte del tydeligvist ikke er passende,
- tilsidesættelse af anvendelsesanvisninger,
- fejlagtig behandling.

13. Producentgarantier

Hvis der findes en særlig producentgaranti, som du kan gøre brug af udover ovennævnte garanti, anføres dette i den relevante produktbeskrivelse. Denne garanti gælder kun for det pågældende produkt, og dine krav retter sig efter producentens aktuelle garantibetingelser og gælder kun over for denne.

14. Sælgers skadeserstatningsansvar

14.1 Vi hæfter ubegrænset for forsætlighed og grov uagtsomhed samt ved skader med ødelæggelse af liv, legeme eller helbred.

14.2 I tilfælde med let uagtsomhed hæfter vi ved krænkelse af en væsentlig aftaleforpligtelse. En væsentlig aftaleforpligtelse i henhold til dette punkt er en forpligtelse, hvis opfyldelse er påkrævet for gennemførsel af aftalen, og på hvis opfyldelse aftalepartnerne derfor normalt skal kunne stole på.

14.3 Vi hæfter i tilfælde af punkt 14.2 ikke for udeblevne, økonomisk positive resultater, tabt fortjeneste og indirekte skader.

14.4 Ansvaret i henhold til foranstående punkt 14.2 er begrænset til den skade, som er typisk og forudsigelig på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

14.5 Ansvarsbegrænsningerne gælder tilsvarende til fordel for vore medarbejdere, repræsentanter og partnere.

14.6 Et eventuelt ansvar for garantier, som er givet af os, og for krav på grundlag af produktansvarsloven forbliver uberørt.

14.7 Derudover er et ansvar fra vores side udelukket.

15. Online-tvistbilæggelse: Information i henhold til punkt 14 stk. 1 i forordning 2013/524/EU forbrugermægling

Til online-tvistbilæggelse stiller Europa-Kommissionen en platform til rådighed, som kan ses på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vores firma er principielt ikke villigt til og ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsessag ved en forbrugermæglingsmyndighed.

16. Forbrugermægling: Information i henhold til § 36 i VSBG (= tysk lov om forbrugermægling)

16.1 Vi deltager ikke i en tvistbilæggelsessag ved en forbrugermæglingsmyndighed. Ligeledes kræver de lovmæssige forhold, at vi henviser dig til en forbrugermæglingsmyndighed, som er kompetent for dig:

16.2 Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, D-77694 Kehl am Rhein, telefon: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, e-mail: [email protected], internet: www.verbraucher-schlichter.de .

17. Afsluttende bestemmelser

17.1 For denne aftale finder tysk lovgivning anvendelse med udelukkelse af FN-købeloven. Dette gælder for forbrugere ikke med hensyn til sådanne bestemmelser, som i henhold til den lovgivning, som ville være anvendelig uden denne klausul (altså normalt i det land, hvor forbrugeren har sin hovedbopæl), og som er absolut anvendelige, og fra hvilke der ikke må afviges gennem en aftale.

17.2 Eksklusivt værneting for samtlige tvistigheder fra eller i forbindelse med denne aftale er Berlin, forudsat at aftalepartnerne er erhvervsdrivende, eller du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller i et andet EU-medlemsland, eller du har flyttet din faste bopæl til udlandet, efter disse anvendelsesbetingelser er trådt i kraft, eller hvis bopælen eller det sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagsanlægget.

17.3 Vi er berettiget til at ændre eller tilpasse disse betingelser i aftalens løbetid med virkning for fremtiden, hvis dette bliver nødvendigt af en tvingende grund som eventuelt ændring af love eller retspraksis. Vi vil fremsende de ændrede betingelser til dig skriftligt forud for den planlagte ikrafttræden og specielt henvise til de nye regler samt datoen for deres ikrafttræden. Samtidig vil vi give dig en passende, mindst fire (4) uger lang frist til din erklæring, om du accepterer de ændrede anvendelsesbetingelser for den fortsatte anvendelse af ydelserne. Hvis en erklæring ikke afgives inden for denne frist, som løber fra modtagelse af den skriftlige information, så gælder de ændrede betingelser som aftalt. Vi vil ved fristens start særskilt henvise til denne retsvirkning, dvs. indsigelsesret, indsigelsesfrist og betydningen af tavshed. Denne ændringsmekanisme gælder ikke for ændringer af parternes kontraktmæssige, primære ydelsesforpligtelser.

17.4 Ugyldigheden af enkelte bestemmelser berører ikke de øvrige klausulers forpligtelse.

17.5 Aftalesproget er tysk.

Berlin, 25. maj 2018

Følg Zoobio
 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Facebook

BIO - de - oko - 006 de - oko - 006

Kompetent supporthold
Over Zoobio
Sikker køb
 • Hurtig levering
 • Kundebeskyttelse
 • Databeskyttelse
 • Sikker Betaling med SSL-Kryptering
 • Bedste priser
Sikker betaling
 • VISA
 • Mastercard
 • PayPal